DengSir 她只是想要一个拥抱,而你却总是在讲道理

github
  DengSir April 22nd, 2018 at 11:57 am

  GG了,还有5天就交毕业设计了,动都还没动

  DengSir April 17th, 2018 at 07:14 pm

  最近好懒啊,睡眠严重不足,强迫症又犯了

  DengSir April 11th, 2018 at 02:56 pm

  坚持每日一更吧,这两天折腾这个累死了

  DengSir April 10th, 2018 at 11:53 am

  今天天气不错,好想出去踏青

  DengSir April 9th, 2018 at 10:35 pm

  emmm花了两天时间把博客搬家重新配置,累死了

Contact information

About me

 • 希望将来的的自己会感谢现在的自己